Decyzja nr 399 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby prewencyjnej z zakresu podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób, wobec których są one podejmowane

DZ. URZ. 2021.161
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania