Decyzja nr 398 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji stałych dyżurów

DZ. URZ. 2021.160
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania