Decyzja nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla dzielnicowych oznaczony symbolem Dz-1/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.151
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania