Decyzja nr 386 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej oznaczony symbolem DTO-OP-2/21, realizowany w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.150
Ogłoszony: 22.11.2021

Pliki do pobrania