Decyzja nr 365 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla instruktorów strzelań policyjnych

DZ. URZ. 2021.148
Ogłoszony: 05.11.2021

Pliki do pobrania