Decyzja nr 363 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2021 r. w sprawie programów szkoleń zawodowych realizowanych w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

DZ. URZ. 2021.147
Ogłoszony: 04.11.2021

Pliki do pobrania