Decyzja nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna oznaczony symbolem RDs-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.138
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania