Decyzja nr 349 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego oznaczony symbolem Osk.P-3/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.137
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania