Decyzja nr 348 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej oznaczony symbolem ONP-4/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.136
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania