Decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczony symbolem KSDyż-3/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.134
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania