Decyzja nr 334 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych

DZ. URZ. 2021.122
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania