Decyzja nr 330 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.121
Ogłoszony: 25.10.2021

Pliki do pobrania