Decyzja nr 293 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2021 r. uchylająca decyzję w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych i wyznaczania osób upoważnionych do przetwarzania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

DZ. URZ. 2021.99
Ogłoszony: 23.09.2021

Pliki do pobrania