Decyzja nr 287 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs doskonalenia zawodowego w zakresie ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry w Policji w ramach przygotowań do promocji na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych, realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w terminie 16-23 września 2021 r., organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.98
Ogłoszony: 20.09.2021

Pliki do pobrania