Decyzja nr 286 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs doskonalenia zawodowego w zakresie ceremoniału policyjnego realizowany w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w terminie 21-23 września 2021 r. dla Kompanii Reprezentacyjnej Policji i Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.97
Ogłoszony: 17.09.2021

Pliki do pobrania