Decyzja nr 250 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji oznaczony symbolem KSDyż-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.87
Ogłoszony: 06.09.2021

Pliki do pobrania