Decyzja nr 249 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka oznaczony symbolem PDOZPID-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.86
Ogłoszony: 06.09.2021

Pliki do pobrania