Decyzja nr 248 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji oznaczony symbolem TITS-1/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.85
Ogłoszony: 06.09.2021

Pliki do pobrania