Decyzja nr 247 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej oznaczony symbolem ONP-2/21, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.84
Ogłoszony: 06.09.2021

Pliki do pobrania