Decyzja nr 158 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

DZ. URZ. 2021.49
Ogłoszony: 29.06.2021

Pliki do pobrania