Decyzja nr 154 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2021.48
Ogłoszony: 29.06.2021

Pliki do pobrania