Decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych

DZ. URZ. 2021.45
Ogłoszony: 29.06.2021

Pliki do pobrania