Decyzja nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – część językowa (język angielski)

DZ. URZ. 2021.43
Ogłoszony: 08.06.2021

Pliki do pobrania