Decyzja nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów do działań bojowych bez kagańca

DZ. URZ. 2021.41
Ogłoszony: 04.06.2021

Pliki do pobrania