Decyzja nr 121 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów będących kandydatami na przewodników psów do działań bojowych bez kagańca oraz wykonujących czynności pozoranta

DZ. URZ. 2021.40
Ogłoszony: 04.06.2021

Pliki do pobrania