Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające wytyczne w sprawie wybranych procedur i sposobu sprawowania nadzoru nad postępowaniem policjantów lub innych wyznaczonych osób z przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, pozostającymi na wyposażeniu Policji

DZ. URZ. 2021.32
Ogłoszony: 19.05.2021

Pliki do pobrania