Decyzja nr 84 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

DZ. URZ. 2021.29
Ogłoszony: 16.04.2021

Pliki do pobrania