Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie negocjacji policyjnych

DZ. URZ. 2021.23
Ogłoszony: 18.03.2021

Pliki do pobrania