Decyzja nr 49 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna oznaczony symbolem RDo-4/20, realizowany w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, organizacji służby w systemie skoszarowanym

DZ. URZ. 2021.18
Ogłoszony: 11.03.2021

Pliki do pobrania