Decyzja nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji, w tym danych osobowych, o badaniach psychologicznych w Policji o nazwie „SYNAPS”

DZ. URZ. 2021.13
Ogłoszony: 19.02.2021

Pliki do pobrania