Decyzja nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych

DZ. URZ. 2021.11
Ogłoszony: 16.02.2021

Pliki do pobrania