Decyzja nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

DZ. URZ. 2021.10
Ogłoszony: 16.02.2021

Pliki do pobrania