Decyzja nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2021.8
Ogłoszony: 08.02.2021

Pliki do pobrania