Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające wytyczne w sprawie przeprowadzania w Policji badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy o Policji

DZ. URZ. 2021.7
Ogłoszony: 22.01.2021

Pliki do pobrania