Decyzja nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zestawień sprawozdawczych gromadzonych poza Systemem Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2021.2
Ogłoszony: 05.01.2021

Pliki do pobrania