Decyzja nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia zestawień sprawozdawczych i informacji sprawozdawczych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2021.1
Ogłoszony: 05.01.2021

Pliki do pobrania