Decyzja nr 352 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy

DZ. URZ. 2020.64
Ogłoszony: 23.12.2020

Pliki do pobrania