Decyzja nr 346 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szczególna

DZ. URZ. 2020.62
Ogłoszony: 16.12.2020

Pliki do pobrania