Decyzja nr 344 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych realizowanego w warunkach ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

DZ. URZ. 2020.61
Ogłoszony: 16.12.2020

Pliki do pobrania