Decyzja nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2020 r. uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla edycji oznaczonych symbolami SZP-6/19 oraz SZP-6A/19

DZ. URZ. 2020.57
Ogłoszony: 23.10.2020

Pliki do pobrania