Decyzja nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 października 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących służbę w jednostkach Policji w ramach kontyngentów policyjnych

DZ. URZ. 2020.56
Ogłoszony: 16.10.2020

Pliki do pobrania