Decyzja nr 284 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych dla edycji oznaczonej symbolem SASW-6/19

DZ. URZ. 2020.55
Ogłoszony: 16.10.2020

Pliki do pobrania