Wytyczne nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2020 r. zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów

DZ. URZ. 2020.54
Ogłoszony: 08.10.2020

Pliki do pobrania