Decyzja nr 266 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2020 r. w sprawie prowadzenia rozliczeń finansowych związanych z kierowaniem policjantów do działań w ramach akcji lub operacji policyjnych

DZ. URZ. 2020.50
Ogłoszony: 08.10.2020

Pliki do pobrania