Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych czynności w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców

DZ. URZ. 2020.37
Ogłoszony: 16.07.2020

Pliki do pobrania