Zarządzenie nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi

DZ. URZ. 2020.35
Ogłoszony: 16.07.2020

Pliki do pobrania