Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

DZ. URZ. 2020.22
Ogłoszony: 26.05.2020

Pliki do pobrania

powrót
drukuj