Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające wytyczne w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów

DZ. URZ. 2020.20
Ogłoszony: 26.05.2020

Pliki do pobrania