Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zarządzenie nr 78 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

DZ. URZ. 2019.124
Ogłoszony: 31.12.2019

Pliki do pobrania

powrót
drukuj