Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji

DZ. URZ. 2019.106
Ogłoszony: 22.10.2019

Pliki do pobrania